T M K
KRAANMACHINIST

Privacy Verklaring TMK Kraanmachinist

Hier vind je de privacy verklaring van TMK Kraanmachinist. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door TMK Kraanmachinist.

01. Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

02. TMK Kraanmachinist

Je leest op dit moment de privacy verklaring van TMK Kraanmachinist. TMK Kraanmachinist is een dienstverlenend bedrijf dat zich richt op het welzijn van de mens, van jou. Denk hierbij aan het geven van handvatten, advies en tips en je bijstaan bij jouw ontwikkeling wat betreft onthaasten.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door TMK Kraanmachinist verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door TMK Kraanmachinist, neem dan gerust contact op!

privacy@tmknl.nl

TMK Kraanmachinist

Gareelstraat 16 

4851TH Ulvenhout

Mijn naam: Edwin Kuipers

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door TMK Kraanmachinist. Deze worden hieronder toegelicht.

A. Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met TMK Kraanmachinist via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd en wat jij je rust waard vind.

B. Analytics

De website van TMK Kraanmachinist verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics en Strato Statistieken. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

03. Ontvangers

De gegevens die TMK Kraanmachinist ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 

A. Strato

De e-mail van TMK Kraanmachinist wordt gehost bij Strato. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Strato.

04. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door TMK Kraanmachinist, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

A. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met TMK Kraanmachinist via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd en wat jij je rust waard vind, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

B. Analytics
De gegevens die Analytics en Strato Statistieken op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics en Strato.

05. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door TMK Kraanmachinist of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.
Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar TMK Kraanmachinist. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van TMK Kraanmachinist privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

06. Jouw rechten

A. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij TMK Kraanmachinist vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met TMK Kraanmachinist. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

B. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door TMK Kraanmachinist.

C. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij TMK Kraanmachinist opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient TMK Kraanmachinist al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

D. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij TMK Kraanmachinist vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

E. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat TMK Kraanmachinist niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

F. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat TMK Kraanmachinist jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@tmknl.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07. PlichtenTMK Kraanmachinist verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van TMK Kraanmachinist via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan TMK Kraanmachinist de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met TMK Kraanmachinist met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

TMK Kraanmachinist behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer TMK Kraanmachinist dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van TMK Kraanmachinist te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. 

privacy@tmknl.nl

TMK Kraanmachinist

Gareelstraat 16 

4851TH Ulvenhout